Køb billet ON-LINE

Safety first

Safety first

Vores integrerede ledelsessystem for QHSE-standarder understøtter gennemførelsen af virksomhedens retningslinjer og fremmer forståelsen af essensen af virksomhedens ansvar over for medarbejdere og kunder. Vi er certificeret i henhold til PN-EN ISO 9001:2015, den internationale kode for sikker drift af skibe og forebyggelse af forurening, den internationale kode for sikring af skibe og havnefaciliteter og konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC).

Polska Żegluga Bałtycka S.A.'s hovedaktivitet er at sikre den højest mulige kvalitet af tjenesterne ved at skabe en sikker arbejdskultur i overensstemmelse med SAFETY FIRST-princippet.  Moderne ledelsessystemer, som garanterer sikker sejlads og passagerservice, er af afgørende betydning for os. I tilfælde af deres fejl, uautoriseret adgang eller menneskelige fejl kan transporttjenesten blive forstyrret, og i ekstreme tilfælde kan dette udgøre en trussel mod passagerernes og skibets besætnings sikkerhed. I rederiet er alle operationelle aktiviteter baseret på følgende systemer: kvalitetsstyring, sikker skibsdrift og forureningsforebyggelse, sikring af skibe og havnefaciliteter samt et sæt regler for international søfartsarbejdsret.

Et af de vigtige elementer i QHSE er princippet om sikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Gennem løbende analyse og sikkerhedsobservation kan farer identificeres og ulykker forebygges. Sikkerhedssystemet er baseret på elementære principper:

  • at fremme sikre arbejdsmetoder ved at korrigere eventuelle usikre handlinger,
  • anvendelse af sikkerhedsprincippet som en pligt for enhver medarbejder,
  • alle ulykker og erhvervssygdomme kan forebygges.

Kontakt - Individuelle kunder

Kontakt - Cargo kunder