Køb billet ON-LINE

Arbejdssikkerhed

Arbejdssikkerhed

Det er vores ansvar at sørge for vores medarbejderes sundhed og sikkerhed ved at stille passende certificeret arbejdstøj, fodtøj og personligt beskyttelsesudstyr til rådighed. Alle vores medarbejdere gennemgår en række sundheds- og sikkerhedsuddannelseskurser for at sikre, at deres arbejde opfylder alle sikkerhedsstandarder. Ud over vores medarbejdere gælder disse procedurer også for personer, som ikke er vores medarbejdere, men som befinder sig i virksomhedens driftsområder. Alle sundheds- og sikkerhedsprocedurer er blevet gennemført i overensstemmelse med lovkrav og bestemmelser på området for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Sikkerhed og sundhed

  • Sikkerhed og sundhed er vigtigste værdier for os. Vi gør alt for at sikre, at vores handlinger er præget af ansvarlighed, og vi bestræber os derfor konstant på at forbedre sikkerheden og forbedre de eksisterende ledelsessystemer.
  • Vi mener, at bevidsthed om farer er den grundlæggende forudsætning for forebyggelse, og derfor gennemgår alle vores medarbejdere en uddannelsescyklus inden for arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi sørger for vores medarbejderes sikkerhed og komfort ved at forsyne dem med passende certificeret tøj, arbejdssko og personlige værnemidler.
  • Vi fremmer ansvarlig og sikker adfærd på arbejdspladsen og deler bedste praksis
  • Vi ønsker, at hver enkelt af os skal være en rollemodel for sikker adfærd for andre, og enhver adfærd, der er et eksempel på manglende respekt for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, skal straks tages op med en øjeblikkelig reaktion.
  • Som en del af forebyggelsen overvåger vi løbende sikkerhedsforholdene under levering af serviceydelser og på arbejdspladsen. Vi gør alt for at sikre, at alle arbejdsmiljøprocedurer er i overensstemmelse med kravene i det implementerede arbejdsmiljøledelsessystem.
Sikkerhed og sundhed

I vores aktiviteter tager vi også hensyn til sikkerheden for tredjeparter i koncernens aktivitetsområder og undgår unødige risici for lokalsamfundet. Som en del af vores engagement i sundhed og sikkerhed har vores koncern en nultolerancepolitik over for personer, der er påvirket af alkohol eller rusmidler, eller som indtager alkohol eller rusmidler i lokalerne. En medarbejder, der kommer på arbejde under påvirkning af alkohol eller rusmidler, er en kilde til fare for sig selv og andre, og da vi er klar over dette, forpligter vi os til at informere vores overordnede om situationer, der udgør en fare. Enhver medarbejder med et misbrugsproblem kan altid søge hjælp hos sin leder.

Kontakt - Individuelle kunder

Kontakt - Cargo kunder