Køb billet ON-LINE

Om os

“Polska Żegluga Bałtycka blev etableret d. 31. januar 1976 i Kołobrzeg (Polen). Skibsnavnene såsom Pomerania, Silesia, Wawel, Łańcut, Rogalin, Baltivia, Wilanów, Gryf, Nieborów og Mazovia, der har sine rødder i Polens historie, blev for millioner polakker et symbol på eventyr, rejse, drømme, der er gået i opfyldelse og uforglemmelige oplevelser. For folk, der arbejder for PŻB, er de også et symbol på hjemmet og tryghedsfølelse. Firmaets medarbejdere er kommet her fra landets fjerneste egne. De har ofret deres færdigheder, talent og hjerter for at skabe det Polska Żegluga Bałtycka, som vi kender i dag. En virksomhed, der trods skiftende vindretninger i 40 år har haft førende position når det gælder den polske færgesejlads i Østersøen, og fører Polferries’ flag.”

De ord, indeholdt i indledningen til bogen om Polska Żegluga Bałtyckas 40-års lange historie med titlen „Polferries firma z duszą” [„Polferries – et firma med sjæl”] siger meget om den rolle, som Polferries spiller i ikke kun Kołobrzegs, men også i regionens og landets erhvervsliv. Bogen, der udkom i jubilæumsåret, handler om mennesker og begivenheder fra virksomhedens startperiode og fra de efterfølgende år. Den bringer os bl.a. tættere på virksomhedens grundlægger, Jan Szymański og  beskriver stemningen omkring Polferries, fra grundlæggelse af virksomheden til i dag.

I dag er Polska Żegluga Bałtycka en færgereder. I starten af sin virksomhed rådede virksomheden også over en flåde af vareskibe. Der er nok ikke mange, der stadig husker skibsnavnene: Hajnówka, Ruciane, Barlinek, Ina, Ner, Soła, Krutynia, Orla, Odra, Goplana, Krasnal, Nimfa, Świetlik, Rusałka. I 1976 blev skibenes hjemstedshavn Kołobrzeg, der overtog rollen efter Gdynia og Szczecin.

I 1976, samtidigt med etablering af PŻB, overdrog de to polske redere – PLO og PŻM – på grundlag af regeringens beslutninger, skibe til PŻB.
 
Overdragelsen foregik gnidningsløst og uden forstyrrelser for transporter. I tillæg til hvert skib fik rederen en besætning bestående af erfarne sømænd. Det første PŻB skib sejlede ind i havnen i Kołobrzeg d. 11. maj 1976. Bag roret stod der kaptajn Włodzimierz Makowski.

Næste år, nemlig i 1977, på lige så gnidningsløs måde, overtog PŻB færger fra PLO. Færgerne blev overtaget inklusive fartruter, besætninger og Polferries navnet, hvorunder linjefartsydelser blev leveret. De første færger var: MF Gryf, MF Skandynawia, MF Wawel og MF Wilanów. Polska Żegluga Bałtycka blev etableret som multi-plant virksomhed med en udbygget struktur. Den administrerede over handelshavnen i Kołobrzeg, som firmaet udbyggede. Derudover etablerede firmaet et netværk af afdelinger i hele landet og i udenlandske havne.

I 1978 oprettede PŻB en rute til Felixtowe, England, som blev tilbagelagt af den nye Pomerania færge, hvilket var en enorm begivenhed for firmaet. I mange år har PŻB’s færger sejlet til Ystad, Helsingfors, Nynäshamn, Karlskrona, Oxelösund, Visby, København, Travemünde, Malmö, Riga og Rønne.

I januar 1981 rådede Polska Żegluga Bałtycka over en flåde, der bestod af 6 færger. Det var Rogalin færgen, købt af den finske reder, Pomerania og Silesia færger, bygget i Skibsværftet i Szczecin og tidligere overtagne Wawel, Wilanów og Skandynawia færger. Firmaet rådede derudover over 17 vareskibe, herunder fire nye skibe: Opal, Rubin, Saphir og Smaragd, bygget i 1980.

I takt med den økonomiske udvikling i Polen ændrede PŻB sig. De første udviklingsår, hvor virksomheden investerede, kom ind på nye markeder, fik flere passagerer og transporterede mere gods, blev forstyrret af krigsretstilstand og landets økonomiske problemer. De udfordringer var Polferries sluppet helskindet igennem i midten af 1980’erne. Dengang stod Stefan Gębicki i spidsen for virksomheden.

Efter krigsretstilstanden steg antallet passagerer og gods, der blev transporteret vha. færger, år for år. Dermed oplevede rederen fra Kołobrzeg en efterhånden god indtjeningsvækst. I 1985 købte firmaet Łańcut færgen, og i 1988 Nieborów færgen. I Kołobrzeg investerede PŻB i handelshavnen og opførte medarbejderboliger, bl.a. i det Gamle By i Kołobrzeg.

I 1988 transporterede PŻB’s færger over 400 tusind passagerer, 70 tusind personbiler og 25 tusind lastbiler. Polferries’ bundlinje steg med 35 procent. Det muliggjorde iværksættelse af Polferries’ største investering, nemlig opførelse af en færgebase i Świnoujście. Investeringen blev skubbet i gang i 1988.

I 1989 havde PŻB rekordmange ruter: 6 faste ruter og 2 sæsonruter Świnoujście–Ystad, Świnoujście–København, Świnoujście–Travemünde, Travemünde–Rønne, Gdańsk–Nynäshamn, Gdańsk–Helsingfors, Gdańsk–Riga og Helsingfors–Visby. Allerede i september 1989 skrev dagbladet ”Kurier Polski” om ”Færger fyldt til bristepunktet”. I 1989 transporterede Polferries rekordmange passagerer: 655 617 personer, 145 tusind personbiler og 21 703 lastbiler.

Opførelse af færgebasen i Świnoujscie varede 12 år. Investeringen blev afsluttet i februar 2000. Den blev i 75 procent finansieret fra statskassens midler. Når byggeriet var færdigt, blev virksomhedens kapacitet når det gjaldt servicering af færger og gods 2,5 gange større. Basen kunne håndtere 810 tusind passagerer, 150 tusind personbiler og 60 tusind lastbiler om året.

D. 31. december 1991 blev Polferries omdannet fra statsejet virksomhed til statsejet aktieselskab. De efterfølgende år forsøgte finansministeriet at privatisere selskabet. Forsøgene medførte desværre store udfordringer for rederens løbende virksomhed.

D. 9. juni 1994 holdte Polferries, som på daværende tidspunkt var ledet af Andrzej Grotowski, en officiel åbning af passagerdelen af den base, der blev etableret i Świnoujscie. Der blev afleveret en moderne havnestation med gallerier for passagerer.

I 1990’erne afhændede Polferries gradvist sine vareskibe, hvoraf de sidste blev afhændet i 2000. Set ud fra rederens synsvinkel udgjorde den del af sejladsen kun en marginal virksomhed og den var ikke rentabel nok.

I 2000 blev der truffet en beslutning om at sælge færgebasen i Świnoujscie, idet Polferries udviste tab. Dens værdi svarede til Polferries’ gældsforpligtelser. Og selvom for folk, der er knyttet til Polferries er færgebasen hårdt savnet, betød salget, at selskabet kunne komme på benene igen. I den periode solgte Polferries også en masse andre faste ejendomme i Kołobrzeg.

I 2000 investerede virksomheden i flåden igen. I 2003, da Polferries var ledet af Jan Warchoł, købte firmaet Scandinavia færgen, i 2004 Wawel færgen og i 2007 Baltivia færgen.

I 2009 solgte virksomheden handelshavnen til Kołobrzeg byen. Indtægter fra omlæsning i Kołobrzeg var ikke tilfredsstillende for rederen. Omlæsning i 1990 udgjorde 264 tusind tons, og i havnen ankom der 320 skibe. I årene 2003-2006 faldt tallene dog til ca. 150 tusind tons og 250 skibe. I 2008 og 2009 blev der kun omlæst ca. 100 tusind tons og der blev håndteret ca. 160 skibe.

De tre redningsaktioner, hvor besætninger på Scandinavia færgen kom sømænd på Østersøen til undsætning i 2007 og 2008, var uden tvivl nogle af de smukke øjeblikke, der kommer til at sætte et fast præg, ikke kun på Polferries’, men på sejladsens historie. For aktionerne blev besætningerne og kaptajnerne Wojciech Sobkowiak og Krzysztof Poraziński hædret af Svenska Sjömansunionen og Polsk Sejladsforening.

I slutningen af 2010 udviste Polferries tab. Problemerne skyldtes stigende konkurrence på Polferries’ fartruter. Efter den interne effektivisering, afhændelse af en del af flåden (Pomerania færgen i 2011), ændring af fartplaner og en række andre tiltag kom Polferries - med Piotr Redmerski i spidsen - op på benene igen og begyndte at give overskud. Som følge heraf købte rederen fra Kołobrzeg i 2014 en ny færge - Mazovia, som i 2015 blev sat i drift på ruten. Færgens bov blev malet af en kunstner fra Gdynia, Mariusz Waras. Mazovia var Polens første færge med en farverig bov! Grafikken med et areal på ca. 600 kvm forestiller en fisk, der springer ud af vandet, og skællene danner et mønster, der minder om wycinanki łowickie [Traditionelle papirklip med folkelige mønstre, som laves i den polske by Łowicz]. I grafikken kombinerede kunstneren Masoviens tradition og søstemningen. I 2017 erhvervede rederen fra Kołobrzeg endnu en færge, Cracovia. Boven blev også malet af Mariusz Waras. En farverig grafik, der forestiller en hval, har et imponerende areal på 900 kvm. Graffitien henviser til færgens navn, og kunstneren lod sig inspirere af Stanisław Wyspiańskis glasmalerier. Næste år befragtede Polferries en komfortabel færge Nova Star, der blev sat i drift på fartruten Gdańsk - Nynäshamn.

På nuværende tidspunkt driver den polske færgeoperatør Polska Żegluga Bałtycka SA med hjemsted i Kołobrzeg, der agerer under POLFERRIES mærket, sejlads med fem færger, der sejler på følgende ruter:
- m/f Nova Star, m/f Wawel på ruten Nynäshamn - Gdańsk,
- m/f Cracovia, m/f  Mazovia og m/v Baltivia på ruten Ystad-Świnoujście; og i kombination med passage af Øresundsbroen servicerer firmaet forbindelsen Świnoujście - København via Ystad. Polska Żegluga Bałtycka SA råder over egne Sørejsebureauer i Malmø, Warszawa og Szczecin.

Bureauerne tilbyder ikke kun Polferries’ færgebilletter, men også billetter til rejser udbudt af andre færgetransportører. Firmaet samarbejder med adskillige rejsebureauer i Europa.

Polferries’ færger tilbyder en sikker og komfortabel sejlads, traditionel, dejlig mad, mulighed for at gøre en god handel ombord, og sidst, men ikke mindst en fantastisk stemning skabt af professionelt og kompetent personale.

I dag er Polska Żegluga Bałtycka S.A.’s færger, der sejler på ruter til Skandinavien, moderne, sikre skibe, som vores kunder, både dem, der benytter passagerfærger, og dem, der transporterer sine gods i godsfærger, sætter stor pris på.

Polska Żegluga Bałtycka S.A.
78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 41
tlf. +48 94 35 52 102, 35 52 103
fax +48 94 35 52 208
e-mail: info@polferries.pl
www.polferries.pl
KRS [Nr. i Det Centrale Domstolsregister]: 0000011871
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS [Byretten i Koszalin, 9. Domstolsregistersafdeling]
Selskabskapital: 67.938.495,30 PLN
NIP-nr. [polsk CVR]: PL 6710100702

Kontakt - Individuelle kunder

Kontakt - Cargo kunder