Køb billet ON-LINE

5% rabat når du køber din billet online

Fortrolighedspolitik

Generelle oplysninger

Vi lægger stor vægt på at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger, derfor tager vi meget alvorligt sikkerheden af data vi har. Vi gør alt, hvad vi kan, for at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i polsk lovgivning og EU-lovgivning, herunder den polske lov om beskyttelse af personoplysninger af 10. maj 2018 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den højeste sikkerhed af behandling af personoplysninger, der svarer til de mulige risici og kategorier af beskyttende data.

Dette dokument har til formål at informere dig om, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger, om det juridiske grundlag for behandlingen af ​​dine data og dine rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger.

Hvem er den dataansvarlige som behandler dine personoplysninger?

Den dataansvarlige som behandler dine personoplysninger, eller en enhed, der afgør, hvordan dine personoplysninger behandles, er Polska Żegluga Bałtycka S.A. i Kolobrzeg (78-100) på ul. Portowa 41 (herefter kaldet: „Polska Żegluga Bałtycka”, „vi”).

Hvordan kan du kontakte os for at få oplysninger om behandlingen af ​​dine personoplysninger?

Du kan kontakte os:

 • via et brev til: Polska Żegluga Bałtycka S.A. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, med tilføjelsen "personoplysninger",
 • via e-mail: info@polferries.pl,
 • telefonisk under 94 355 21 02

eller ved at skrive til databeskyttelsesrådgiveren på adressen: iod@polferries.pl, til alle spørgsmål vedrørende behandling af dine personoplysninger og realisering af dine rettigheder.

Databeskyttelsesrådgiver i Polska Żegluga Bałtycka er Karolina Krużewska-Ossowska.

Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Dine personoplysninger får vi direkte fra dig, igennem forskellige kommunikationskanaler - når du reserverer eller køber en rejse, et ophold eller en rundvisning på vores hjemmeside www.polferries.pl, via telefon eller under besøg i vores salgssteder.

Dine personoplysninger får vi fra agenten, som foretager en reservation eller et køb, som du eller den virksomhed, du er ansat i, har indgået en aftale med.

Dine personoplysninger indsamler vi fra rejseselskaber (agenter), som vi har indgået en aftale med, på hvilket grund de reserverer eller sælger en rejse. Oplysninger opbevares i det land, hvor rejseselskabet opbevarer personoplysninger.

Hvad er formålet med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger med dette formål:

 1. for at registrere din konto på vores hjemmeside www.polferries.pl - det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig;
 2. for at købe færgebillet:
 • med henblik på at gennemføre transportydelsen og opfylde kravene i loven på dette område - det er nødvendigt til at opfylde aftalen med dig og at opfylde lovlige forpligtelser, der påhviler os,
 • for at sende bekræftelse for reservering på e-mail-adresse - hvis du giver dit samtykke i formularen ved at angive din e-mailadresse,
 • for at undersøge klagen, forfølge krav eller forsvare mod krav - vi har vores legitime interesse, som er den rette vurdering og behandling af dine krav og muligheden for at forsvare sig mod krav eller forfølge dem;
 1. for at købe en pakkerejse:
 • med henblik på at gennemføre transportydelsen og opfylde kravene i loven på dette område - det er nødvendigt til at opfylde aftalen med dig og at opfylde lovlige forpligtelser, der påhviler os,
 • for at købe forsikringer - det er nødvendigt for at opfylde de juridiske forpligtelser, der påhviler os som en rejsearrangør,
 • for at undersøge klagen, forfølge krav eller forsvare mod krav - vi har vores legitime interesse, som er den rette vurdering og behandling af dine krav og muligheden for at forsvare sig mod krav eller forfølge dem;
 1. med henblik på markedsføring - baseret på dit samtykke,
 2. for at opfylde lovmæssige forpligtelser, der påhviler os, såsom skattemæssige forpligtelser og arkivering - dette er påkrævet ved lov,
 3. for at sikre sikkerheden af elektroniske tjenester, herunder at forebygge uregelmæssigheder - det er vores juridiske forpligtelse,
 4. for at skabe analyser eller statistikker med henblik på rapportering, at forske markedsføring, udvikle tilbud for at optimere og personalisere - dette er vores legitime interesse,
 5. for at sikre passagerernes sikkerhed, og for at beskytte ejendom og vedligeholde fortroligheden af ​​oplysninger, hvilket videregivelse kan skade os, vi bruger videoovervågning ombord, - vi behandler oplysninger om dit billede, som er blevet optaget inden for overvågning som en del af vores legitime interesser,
 6. for at sende nyhedsbreve og information om vores ydelser, fælles tilbud af Polska Żegluga Bałtycka og vores partnere samt profilering med henblik på at justere tilbuddet. Vi sender denne information via post, sms, e-mail og andre former for elektronisk kommunikation - du har givet dit samtykke dertil eller det er vores legitime interesse,
 7. for at yde assistance til passagerer med handicap,
 • Dine personoplysninger, du har givet os for at sikre dig den nødvendige hjælp under rejsen, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje - det er vores juridiske forpligtelse,
 1. med henblik på at forhindre misbrug af Tjenester:
 • Dit navn, din adresse og IP-adresse (som relevant) kan anvendes af os i det nødvendige omfang for at forhindre misbrug og tyveri af kreditkort - den ovenstående behandling af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse,
 1. for at forbedre servicekvaliteten og nøjagtigt at optage telefonsamtaler med dig, som kan bruges i tilfælde af uenighed om indhold af ordren, eller for at bekræfte bestemmelser under samtalen - dette er vores legitime interesse.

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

Afhængigt af formålet og retsgrundlaget, opbevarer vi dine personoplysninger for perioden angivet nedenfor:

 • for at registrere en konto på vores website www.polferries.pl - indtil du sletter din konto,
 • for at købe en færgebillet og regnskabsaflæggelse - for en periode på 5 år fra udgangen af ​​regnskabsåret,
 • for at købe en pakkerejse og regnskabsaflæggelse - for en periode på 5 år fra udgangen af ​​regnskabsåret,
 • med henblik på markedsføring - indtil du trækket dit samtykke tilbage,
 • for at opfylde juridiske forpligtelser - på hele rejsen, indtil skibet ikke vil nå målet, og derefter i 24 timer i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerheden for skibe og / eller love og regler på det lokale marked og Rådets direktiv 1998/41 / EF registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater,
 • for at behandle klager, at sikre eventuelle krav - så længe dine personoplysninger er rimeligt nødvendigt for os til at behandle din klage eller at besvare de juridiske krav og / eller rapportering (som regel vil det være forældelsesfristens længde)
 • for at anvende videoovervågning - vi behandler dine data i en periode på tre måneder fra optagelsen. Perioden kan forlænges, hvis optagelserne vil udgøre bevismateriale i en sag i henhold til loven. I dette tilfælde vil vi behandle dine data indtil den endelige afslutning af sagen,
 • for at abonnere på vores nyhedsbrev og modtage kommercielle oplysninger sendt til den angivne e-mail-adresse - i hele perioden af abonnement på nyhedsbrev,
 • for at yde assistance til passagerer med handicap - en måned efter afslutningen af ​​rejsen, for at sikre evnen til at give dig den nødvendige bistand i forbindelse med de reserverede rejer, overnatning og alle andre bestillinger / køb, i overensstemmelse med kontraktlige forpligtelser mod dig og Europa-Parlamentets og Rådets (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje,
 • for at forbedre kvaliteten og at optage telefonsamtaler - vi behandler dine data i en periode på 6 måneder fra optagelsen. Perioden kan forlænges, hvis optagelserne vil udgøre bevismateriale i en sag i henhold til loven. I dette tilfælde vil vi behandle dine data indtil den endelige afslutning af sagen.

Hvem kan vi videregive dine personoplysninger?

Vi deler dine personoplysninger med:

 • selskaber i koncernen Polskaj Żegluga Bałtycka: Sea Tropid Company Limited i Polferries AB,
 • enheder, som behandler personoplysninger på vores vegne i forbindelse med reklame og markedsføring i henhold til aftale om outsource databehandling,
 • eksterne udbydere af betalingstjenester,
 • andre virksomheder, der betjener færger, busselskaber, rejseledere, virksomheder, der udbyder indkvartering og andre entreprenører (hvor det er nødvendigt for at gennemføre rejsen, du har reserveret)
 • Politi, Toldkammeret, anklagemyndigheden, grænsepoliti og andre statslige myndigheder,
 • Sømyndighed (f.eks. Søfartsstyrelsen i Polen og Sverige)
 • forsikringsselskaber,
 • tjenesteydere, der er involveret i leveringen af ​​tjenester til din fordel, såsom hosting-udbydere, leverandører af mailløsninger, analytiske løsninger, IT-løsninger, tjenesteydelser i forbindelse med begivenheder, etc.
 • virksomheder, som distribuerer nyhedsbreve,
 • leverandører af juridiske, skattemæssige, telematiske ydelser.

Overfører vi dine data videre til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde?

Dine personoplysninger bliver ikke overført udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Hvad er dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger?

Du har følgende rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger:

 • ret til adgang til personoplysninger - herunder oplysninger om de behandlede data og en kopi af de data,
 • ret til berigtigelse (forbedring) af data - du kan opdatere dine personoplysninger du har givet os,
 • ret til sletning af personoplysninger - du kan anmode hos os om at fjerne dine personoplysninger i følgende situationer:
 • personoplysninger er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet,
 • du har trukket dit samtykke, der er grundlaget for behandlingen tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for behandlingen,
 • du gør en begrundet indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger,
 • dine personoplysninger behandles ulovligt, eller
 • dine personoplysninger skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse.
 • ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger - du har ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger til enhver tid, medmindre behandlingen er påkrævet ved lov. I dette tilfælde begrænser vi behandlingen til opbevaring, medmindre det vil være nødvendigt til, et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person,
 • ret til dataportabilitet - du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig eller bede os om at transmittere dine data til en anden dataansvarlig, men vi vil kun gøre det, hvis en sådan besked er teknisk muligt,
 • ret til indsigelse mod behandling af personoplysninger - du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, når behandlingen sker på grundlag af legitime interesser, og indsigelsen vedrører din særlige situation,
 • ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring - du har på ethvert tidspunkt ret til at gøre indsigelse mod behandling af ​​dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål,
 • ret til at trække samtykket til behandling af dine personoplysninger tilbage - hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du ret til at trække dette samtykke på ethvert tidspunkt tilbage. Husk dog, at dette ikke påvirker lovligheden af ​​vores behandling før du gjorde det. For at trække samtykket til behandling af personoplysninger tilbage, skal du kontakte os.

For at udnytte disse rettigheder, bedes du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver - personligt, via post eller e-mail til: iod@polferries.pl. Din anmodning vil blive behandlet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest inden for en måned efter modtagelsen. Skal fristen bliver længere, vil vi informere dig derom og om grunde dertil.

 • Desuden har du ret til at klage til formanden for kontoret for beskyttelse af personoplysninger, når du mener, at dine personoplysninger behandles ulovligt.

Er overførslen af ​​dine personoplysninger en lovmæssig forpligtelse?

Overførslen af ​​dine personoplysninger er ikke en lovbestemt pligt, den er frivillig, men nødvendig for indgåelsen og effektiv gennemførelse af aftalen. Manglende personoplysninger vil resultere i manglende evne til at indgå en aftale eller modtage informationer om rejsetilbud.

Behandler vi dine personoplysninger automatisk (herunder gennem profilering) på en måde, der påvirker dine rettigheder?

På baggrund af dine personoplysninger gør vi profilering, den automatiske evaluering af visse personlige faktorer om dig. Vi profilerer til korrekt at forberede rejsetilbud eller transporttilbud. Baseret på din profil vil vi være i stand til at tilpasse vores produkt til dine forventninger og præferencer. Til profilering bruger vi data f. eks. om tjeneste eller begivenhed, som du har reserveret / købt billetter til. Desuden tage profilering hensyn til de statistiske data for de samme oplysninger.

Du er ikke genstand for afgørelser, som udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, af oplysninger om dig, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende.

Vores hjemmeside anvender Google Analytics, et værktøj til at analysere trafik statistik på vores hjemmeside, som er ejet af Google Inc. Google Analytics anvender cookies, som er tekstfiler, der gemmes på din computer og giver os mulighed for at analysere, hvordan du bruger vores hjemmeside. Google analyserer disse data til at undersøge, hvordan man bruger vores hjemmeside, og også til at udarbejde statistiske rapporter og forberede øvrige tjenester forbundet med brugen af webstedet og internettet. Google vil ikke sammenkoble din IP-adresse med andre data. Du kan deaktivere cookies ved at konfigurere dine browserindstillinger.

Ændringer til dette dokument

Vi reviderer regelmæssigt dette dokument i forbindelse med ændringer i lovgivningen og nye foranstaltninger, som har til formål at øge sikkerheden af ​​dine data.

Sidste opdatering af dette dokument fandt sted den 15/07/2019.

Kontakt - Individuelle kunder

Kontakt - Cargo kunder