Køb billet ON-LINE

Før rejsen
Information til passagerer

Før rejsen

Det afhænger af afrejsedatoen. Jo flere mennesker, jo færre pladser. det anbefales at foretage reservation for alle typer befordringsydelser, senest 24 timer før den planlagte afrejsedato.Specialtilbuddene kan godt have andre krav, og her er det disse der gælder.

Navn, fødselsdagsdato (barnets alder bestemmes efter fødselsår) og statsborgerskab skal opgives når der reserveres en billet. Alle data skal være opgivet min. 24 timer før afrejse.

Billetten er en aftale indgået mellem Polferries og den rejsende. Billetten er registreret elektronisk i vores computer system. Passagerer er forpligtet til at oplyse billetnummeret ved checkin i færge terminalen. Billetten er kun gyldig for de personer, der er indskrevet på billetten.

Dokumenter der viser hvem du er, dvs. pas eller billede-ID. Dette skal vises ved checkin.

Passagerer skal møde til check-in, senest 90 minutter før afrejsen.

Ikke overholdelse af dette kan føre til en annullering af billetten.
Passagerer, der rejser i elbiler, skal tjekke ind senest 90 minutter før færgens afgang. Manglende fremmøde til tiden kan resultere i manglende mulighed til at læsse grundet sikkerhedskravene til transport af sådanne køretøjer.

Checkin slutter:

- for gående passagerer: 30 minutter før afrejse

- for passagerer med bil: 30 min før afrejse

Ja. Der er dog et forbud mod at transportere benzin i dunker samt gasbeholdere og andre farlige materialer.

Passagerer der medbringer husdyr, skal betale for en specialkabine, beregnet husdyr. Passagererne er selv ansvarlige for at rydde op efter deres dyr. I tilfælde af manglende specialkabiner, kan husdyret ikke medbringes. Der er kun et begrænset antal specialkahytter. 

Passagerer er forpligtet til at gøre sig bekendt med de veterinærer regler og medbringe dokumenter, som er gældende i det land, som er ende destinationen for rejsen. Færgeselskabet kan nægte husdyret adgang til skibet, hvis de vurderer dyret er til fare for besætningen eller andre passagerer. I dette tilfælde kan billetten refunderes.

  1. I tilfælde af at reservationen er blevet betalt over internettet, og at der stadig ikke forekommer en bekræftelse, kan rejsebureauet eller færgeterminalerne kontaktes ( se Salg af billetter) . 
  2. I tilfælde af at reservationen mislykkes og der ikke foreligger en kvitering for betalingen, er reservationen ikke registreret. Prøv igen, eller kontakt rejsebureauet eller færgeterminalerne.  ( se Salg af billetter)

Alle ændringer skal ske ikke senere end 24 timer før afrejsen. Kontakt rejsebureauet eller færge terminalen.

En befordringsydelse kan benyttes inden 6 måneder fra oprindeligt angivet rejsedato, medmindre vilkåren for specialtilbudet bestemmer andet. Afrejsedatoen kan ændres inden for ovennævnte periode under betingelse af, at en sådan ændring registreres i computersystemet for salg og reservation senest 24 timer før angivet rejsedato. Billettens gyldighed udløber efter 6 måneder uden ret til refundering.

En passager kan afbestille en transportydelse eller en del af den og beholde retten til delvis refundering under betingelse af, at afbestillingen bliver registreret i computersystemet for salg og reservation senest 24 timer før overfartens påbegyndelse. Ved refundering fradrages 25 % af det for befordringsydelsen betalte nettobeløb i ekspeditionsgebyr. Ved senere afbestilling af rejse eller i fald af, at man ikke møder frem til tiden inden afgang, bortfalder retten til refundering af billetten.

Billetten skal annulleres 24 timer før afgang. Færgeselskabet har ret til at fratrække 25 % af nettobetalinger for købet tjeneste som gebyr.
I dette tilfælde skal en tilbagebetaling (ekskl. gebyrer) foretages på en konto anvist af ejeren af billetten. Til dette formål skal der informeres om der ønskes helvis eller delvis refundering af billetten. Billetten sendes til: zwroty@polferries.pl med følgende oplysninger: navn, billetnummer, kontakt telefonnummer, bankens navn og kontonummer.

Kontakt - Individuelle kunder

Kontakt - Cargo kunder